Teadmiseks värsketele vanematele: puhkused ja hüvitised

Lapse sünniga muutub pere elus praktiliselt kõik. Vähemalt esimeste aastate jooksul vajab laps pidevalt vanema hoolt ja tähelepanu ning paratamatult peab üks vanematest jätma senise elukorralduse ehk töörutiini ja keskenduma täielikult oma võsukese eest hoolitsemisele. Allpool tutvustame teile Eesti Vabariigi kehtestatud sünnituspuhkust, lapsehoolduspuhkust, vanemahüvitist ja Teie õigusi nende saamiseks.

Rasedus ja sünnituspuhkus

Teil on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust (dekreetpuhkust) 140 kalendripäeva. Puhkust võib võtta alates 70. kalendripäevast enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva. 

Hüvitise suurus:

Rasedus ja sünnituspuhkuse eest on emal õigus saada hüvitist ühe kalendripäeva eest 100% keskmisest töötasust. Sotsiaalmaksuga maksustatud tulu puudumise korral arvutatakse hüvitis miinimumpalgalt. Pidage meeles, et sellest hüvitisest peetakse kinni tulumaks. Töölt sünnituspuhkusele jäämiseks tuleb saada rasedust jälgiva arsti käest elektrooniline sünnitusleht, millest tuleb teavitada oma tööandjat.

Lapsehoolduspuhkus

Vanemal on õigus olla lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Ühes peres saab korraga lapsehoolduspuhkusel olla üks vanem, kelleks võib olla nii ema kui ka isa ja seda saab kasutada ühes või mitmes osas. 

Vanemahüvitis

140-päevase sünnituspuhkuse lõppedes on teil õigus saada vanemahüvitist. Kuna seoses lapse eest hoolitsemisega peate katkestama ajutiselt töötamise on vanemahüvitise eesmärk säilitada Teile sissetulek, mis on võrdne eelmise kalendriaasta keskmise töötasuga. Nii saab üks vanematest rahulikult kodus lapse eest hoolitseda. See aitab töö- ja pereelu ühildada. Selle saamiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva eest. Kui Teil polnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse Teile vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Vanemahüvitistega võite lähemalt tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel: https://www.sm.ee/et/vanemahuvitis

Tasuta infoliin emme küsib:
800 3663
Ootame teie küsimusi e-postiga aptaclub.ee@danone.com