Nutiseadmete mõju lapse arengule

Tahvelarvutid ja nutitelefonid on olemas praktiliselt igas majapidamises, mistõttu lapsed ilmutavad paratamatult nende suhtes huvi. Oluliseks küsimuseks on aga see, kas need seadmed pigem soodustavad või pärsivad lapse arengut, kuna hetkeseisuga pole seadmete maailmapilti ilmumisest möödunud piisavalt aega tagasi vaatamiseks ja järelduste tegemiseks. Vanemad, õpetajad, arstid ja teadlased on antud teemal lõputult vaielnud ja jätkavad ka edaspidi. Käesolevas artiklis anname ülevaate erinevatest arvamustest ja jätame järeldused lugeja teha.

Alustame nutiseadmete positiivsete omadustega

Üheks mainitud omadustest on asjaolu, et maailm on pidevas muutumises ja laps peab sellega kohanema. Kui võimalus nende oskuste arenguks võetakse juba noores eas ära võivad tagajärjeks olla tõsised probleemid.

Konkreetsetest vaatenurkadest rääkides on üks Ameerika uurija pakkunud välja huvitava idee. Kui laps pole omandanud oskusi erinevate asjade kasutamiseks annab valikute tegemine puutetundliku ekraani abil lapsele enesekindlust ja julgust uute oskuste omandamiseks. Selle tagajärjel kiireneb ka lapse üldine areng.

Teiseks positiivseks omaduseks on lapse hämmastav entusiasm ekraani kasutamisel, mida on võimalik rakendada hariduslikel eesmärkidel. Peegelneuronitega on seotud seni põhjalikult läbi uurimata nähtused. Üldiselt vastutavad need selle eest, et inimene suudab õppida teistelt nende tegusid korrates.

1. variant

Mingit tegevust jälgides saadavad peegelneuronid signaali jälgijate vastavatesse muskligruppidesse ja kinnitavad jälgijale, et ta on samaaegselt ka tegutseja. Samas kestab see protsess kõigest pool sekundit.

2. variant

Mingit tegevust jälgides kinnitavad peegelneuronid poole sekundi vältel jälgijale, et ta on samaaegselt ka tegutseja ning saadavad vastava signaali ka jälgija vastavatesse muskligruppidesse.

Hoolimata lapse entusiasmi tegelikest põhjustest tunnistavad lasteaedade ja eelkoolide õpetajad, et laste tähelepanu on tahvelarvutite kasutamisel jäägitult ekraanile keskendunud. Tegu on suurepärase abivahendiga uute teadmiste ja oskuste omandamisel. Uuringud on näidanud, et nutiseadmeid kasutavad lapsed omandavad kirjaoskuse teistest eakaaslastest kiiremini.

Liigume nüüd edasi vastupidise arvamuse juurde

Suurimaks mureküsimuseks on asjaolu, et laps harjub ekraaniga ja ei omanda vajalikke suhtlusoskusi. Kui vanemad kasutavad lapse rahustamiseks nutiseadmeid võib see hiljem põhjustada probleeme enesevalitsuse ja emotsioonide kontrollimisega.

Üheks silmapaistvaimaks negatiivseks teguriks on nutitelefonide loomingulisust pärssiv mõju. Informatsiooni esitatakse viimistletud ja ligitõmbaval kujul ning puudub vajadus kasutada kujutlusvõimet või luua midagi uut.

Hoolimata kirjaoskust toetavatest positiivsetest tähelepanekutest näitavad mõningad kogutud andmed edaspidiseid probleeme (täppis)teaduste ja loogikaga. Lisaks võib jõulise meelte stimulatsiooniga harjunud laste puhul tekkida raskusi monotoonse infovooga kohanemisega. Näiteks võivad probleemseks osutuda pikad tekstid, millel puuduvad visuaalsed – ja heliefektid.

Nendest vaatepunktidest lähtuvalt soovime rõhutada, et lapse tervikliku arengu tagamiseks tuleks teda kaasata erinevatesse tegevustesse. Liigse monotoonsuse korral avaldab see negatiivset mõju teistele valdkondadele. Lapsevanemad peaksid nutiseadmete puhul kaaluma, milline lahendus on nende lapse jaoks parim. Kui laps on pigem oma mulli kapseldunud, pole nutiseadmete rakendamine hariduslikul eesmärgil parimaks lahenduseks ja laps peaks õppima lugema täiskasvanu juhendamisel. Rääkimine, naljatamine ja jutustamine viib oodatud tulemusteni, kuigi selleks kulub veidi rohkem aega. 

Valige iseenda tee – südame ja kaine mõistusega!

Tasuta infoliin emme küsib:
800 3663
Ootame teie küsimusi e-postiga aptaclub.ee@danone.com