Murdepunktid lapse arengus
12-24 kuud

Murdepunktid lapse arengus 12-24 kuud

Mis toimub 12 kuu vanuses?

 • 12 kuu vanuses oskab umbes kolm neljandikku lastest juba iseseisvalt käia, kuigi kõnnak võib veel olla ebakindel ja kohmakas. Mõned lapsed hakkavad aga iseseisvalt kõndima alles 17 või 18 kuu vanuses.

 • Teie lapse kasvukiirus väheneb nüüd märgatavalt, ta sööb vähem ja hakkab kaotama oma beebiümarust.

Mis toimub 13 kuu vanuses?

 • Teie laps suhtleb juba aktiivselt, kasutades mitmesuguseid sõnu, näiteks „ema”, „isa” või sikutades teid riietest iga kord, kui ta midagi tahab.

 • Lapsele meeldib eksperimenteerida mitmesuguste asjadega ja avastada, millised võivad olla tema tegevuse tagajärjed, kui ta näiteks viskab kruusi põrandale või määrib toitu laiali.

 • Vaatamata sellele, et lapse mälu pole veel piisavalt arenenud, meeldib talle juba korrata teiste inimeste tegevust.

Mis toimub 14 kuu vanuses?

 • Selleks ajaks on teie lapsel selge, kuidas lahkujale lehvitada. Kellegagi mängides meeldib talle palli edasi-tagasi veeretada.

 • Umbes pooled lastest oskavad selles vanuses juba kruusist juua.

 • Praegu on teie laps väga aktiivne ja uudishimulik, seepärast hoolitsege, et pistikupesad oleksid kaetud, sulgege kindlalt madalal asuvad sahtlid, purunevaid või ohtlikke esemeid aga hoidke kohtades, kust laps neid kätte ei saa.

 • Selles vanuses võib söögiaeg muutuda üsna korratuks tegevuseks. Laps tahab teada, mis juhtub, kui ta lusika lauale viskab või toitu lauale määrib.

 • Niisugused esemed nagu harjumuspärane tekk ja tavapärased mänguasjad on selles vanuses lapse hea enesetunde jaoks väga olulised. Neid nimetatakse üleminekuobjektideks. Lastearstid on seisukohal, et niisugused harjumuspärased ja meeldivad asjad on lapse jaoks väga tähtsad, kuna ta tunneb end nende toel turvaliselt ümbritsevas maailmas, kus kõik nii kiiresti muutub.

Mis toimub 18 kuu vanuses?

 • Umbes 18 kuu vanuses hakkab teie laps mõistma, et kõik ei toimu alati harjumuspäraselt – te võite mõnda asja nimetada teisti kui varem või ta mõistab, et juhtus midagi halba, kui ta on näiteks vaiba ära määrinud.

 • Lapse kõne hakkab kiiremini arenema, ta mõistab juba suuremat osa sõnadest, mida te kõnelete. Laps hakkab kasutama sõnapaare nagu näiteks „ma tahan”.

 • Tunnustage oma lapse vajadust tunda end sõltumatuna ja suhtuge temasse nii, nagu te soovite, et teisse suhtutaks.

Mis toimub 19 kuu vanuses?

 • Te avastate, et lapsega on palju kergem milleski kokku leppida kui teda üksnes käsutada. Ja kuna te saate kokku leppida selles, mida tegema hakkate, on aina vähem olukordi, kus laps millestki keeldub.

 • Lapse enda valitud mängud on need, mida ta praegu kõige rohkem vajab, seepärast ärge püüdke hakata enne lapse kolmeaastaseks saamist mingit formaalset õpet korraldama.

 • Selles vanuses mängib laps teiste laste kõrval, kuid ei suuda alati nendega koostööd teha ega koos mängida. Ärge muretsege, see on selles vanuses normaalne käitumine.

Mis toimub 20 kuu vanuses?

 • 20 kuu vanuses on laps omandanud juba palju uusi füüsilisi võimeid. Ta suudab juba ise treppi mööda ronida, joosta ja palli lüüa.

 • Jooksmine on veel kohmakas. Mõnikord teie laps kukub trepil ja teda on tarvis aidata, et ta suudaks jälle edasi minna. Hüppamine ja palli põrgatamine on tema jaoks veel liiga rasked.

 • Selles vanuses piisab teie lapse jaoks turvaliselt tundmiseks sellest, et te olete tema läheduses. Kui te aga lahkute, siis laps kurvastab, seepärast tehke niisugune olukord teie mõlema jaoks lihtsamaks, öeldes ära minnes täpselt, millal te tagasi tulete. Kasutage lapse jaoks mõistetavaid sõnu, näiteks „pärast lõunat”.

 • Te võite üllatuda, et mõnikord muutub teie tavaliselt hea laps agressiivseks nii teie kui teiste laste suhtes.

 • Hammustamist, löömist ja lükkamist tuleb sageli ette ja seda kasutatakse mitmesugustel põhjustel. Mõnikord teeb laps seda üksnes katsetamiseks, teinekord soovib seeläbi end olulisena tunda.

 • Õppige niisugustele olukordadele reageerima liialdusteta, ärge mitte kunagi lööge last. Füüsiline karistamine tekitab lapses segadust ja annab vastupidise tulemuse soovitule, kuna laps õpib, et löömine on vastuvõetav tegevus.

Mis toimub 21 kuu vanuses?

 • On võimalik, et teile meeldib selle vanuse kättejõudmine, kuna teie last hakkab huvitama kodustes töödes kaasalöömine. Laps aitab teil rõõmuga tolmu pühkida või erinevaid pindasid pesta.

 • Laps tunneb end juba enesekindlamalt, tahab teha kõike nii, nagu tema mõtleb. Niisugune käitumine annab tunnistust, et lapse sõltumatuse tunne areneb kiiresti.

 • Näidake oma lapsele, et te näete ja austate tema individuaalsust, lubage tal endal valida, kuidas toimida eri olukordades, näiteks millist moosi saiale panna või millised riided selga panna.

 • On võimalik, et teie laps õpib selles vanuses ise riietuma, oskab ise käsi pesta ja kuivatada.

 • Määrake oma lapse jaoks päevarežiim, kus on kindlad söögi- ja magamisajad. Päevarežiim aitab lapsel end julgemalt tunda ja tajuda, et ta kontrollib ise oma elu. Kindel režiim teeb lihtsamaks ka teie elu, sest te oskate iga päeva kulgu ette näha.

Mis toimub 22 kuu vanuses?

 • 22 kuu vanuses õpib teie laps veel enam keskenduma teatud kindlatele tegevustele, mida ta tahab teha, nende tegevuste tulemus on talle äärmiselt tähtis. Teie laps soovib, et kõik toimuks nii, nagu tema mõelnud on, ja kui nii ei juhtu, on ta nõutu.

 • Selles vanuses võib teie laps hakata kartma paljusid imelikke asju, näiteks koletisi ja võõraid. Kuulake oma laps ära ja julgustage teda, aidake tal olla enesekindel iseenese ja oma elu suhtes.

 • Umbes sel ajal aitate oma lapsel ka üle minna beebivoodist suuremasse voodisse, see aga tähendab, et ta hakkab öösiti regulaarselt teie voodisse tulema. Kasutage öölampi, kui laps kardab pimedust.

 • Olge kannatlik ja jälgige, et laps ei harjuks magama teie voodis. Selle asemel püüdke soodustada, et lapsele meeldiks magada tema oma voodis ja toas. Te võite valida ilusa voodipesu, mingi erilise mänguasja või kaunistuse toa ja voodi jaoks.

Mis toimub 23 kuu vanuses?

 • 23 kuu vanuses oskab teie laps juba ümiseda viise, laulda laule ja moodustada kolmest sõnast lauseid, näiteks „seal jookseb koer”.

 • Tema joonistamisoskus on arenenud, ta suudab juba joonistada ringikesi ja lihtsaid mõnest joonest koosnevaid pilte.

 • Ta saab aru lihtsamatest mõistatustest ja vastanditest nagu pikk inimene – lühike inimene, suur koer – väike koer.

 • Just selles vanuses mõistab laps, et koos teiste lastega mängimine võib olla huvitav ja hakkab vanemaid lapsi jäljendama.

 • Teie lapse vajadus teie läheduse järele muutub iga minut ja vaheldub enesekindlusega. Ühel hetkel ta tahab, et te teda hellitaksite, järgmisel aga tõukab teid ära.

 • Tähtis on lapse peale mitte solvuda, sest ta ei taha teid eemale tõugata. Tema niisugune käitumine on vaid osa sõltumatu isiksuse kujunemisest.

Mis toimub 24 kuu vanuses?

 • 24 kuu vanuses suudab laps juba teiega vestelda, kasutades kahest või kolmest sõnast koosnevaid lauseid.

 • Nüüd peab teie laps end eraldi isiksuseks ja talle meeldib rääkida sellest, mida ta soovib, mis talle meeldib ja mida ta oma elus tahaks.

 • Te märkate, et tal on nüüd parem ettekujutus paljudest asjadest; ta suudab esemeid kategooriate järgi järjestada, jaotada ja paigutada vajalikus korras. Ometi on lapsel selles vanuses veel raske abstraktseid mõisteid mõista.

 • Teda huvitab väga kõik, mis ümberringi toimub, ja te kuulete väga sageli küsimust „Miks?”. Kui te ei oska kohe lapse küsimusel vastata, siis leidke tema eemaletõukamise asemel aega selleks, et otsida vastust tema küsimusele, ja selgitage nii, et laps mõistaks.

 • Umbes selles vanuses tekib lastel kõrgendatud huvi oma soolise kuuluvuse vastu. Nad hakkavad jäljendama täiskasvanute tegevusi, mis on seotud sooliste erinevustega, näiteks riietumis- või istumisstiiliga.

 • Ei tasu muretseda, kui teie väike poeg jäljendab mõnikord naiste käitumist – see on täiesti loomulik eksperimenteerimine ja oluline osa tema arengust.

 • Pidage meeles, et teie väike laps tunneb end sageli kimbatuses olevat selles suures maailmas, mis teda ümbritseb, seetõttu võib olla hetki, kus vallanduvad tugevad emotsioonid, hirm, rahutus ja ärevus. See selgitab ka sagedasi meeleolumuutusi ja äärmiselt tugevat seotust teiega, mis sellal suureneb.

Tasuta infoliin emme küsib:
800 3663
Ootame teie küsimusi e-postiga info@aptaclub.ee